https://teesavilag.blogspot.com/2020/07/kik-vagyunk-mi-celja-az-eletunknek.html

en-'Abdul'bahá a tökéletes példakép

03/09/2021

"Ritkán láttam olyan embert, akinek a megjelenése ennyire lenyűgözött" - mondta Edward G. Browne, a Cambridge-i Egyetem professzora, miután találkozott 'Abdu'l-Bahával. "Ennek az embernek a nagyságával és hatalmával kapcsolatban senkinek, aki látta őt, nem lehetett kétsége."

Ki is volt Abdu'Al- Bahá?

 20. század első éveiben 'Abdu'l-Bahá - Bahá'u'lláh legidősebb fia volt -a bahá'í hit vezető képviselője, aki a társadalmi igazságosság példaképe és a nemzetközi béke nagyköveteként volt ismert.

'Abdu'l-Bahá (1844-1921)

Bahá'u'lláh az egységet, mint tanításainak alapelvét támogatva, megteremtette a szükséges biztosítékot, hogy vallása soha ne jusson ugyanarra a sorsra, mint mások, amelyek alapítóik halála után szektákra szakadtak. Írásaiban arra utasított mindenkit, hogy forduljon legidősebb Fiához, 'Abdu'l-Bahá-hoz, aki nem csak a bahá'i írások felhatalmazott értelmezője, hanem a hit szellemének és tanításainak tökéletes példaképe is.

"Aki vele érintkezett, az egy rendkívül tájékozott embert látott benne, akinek a beszéde magával ragadó, aki vonzza az elméket és a lelkeket, aki az emberiség egységébe vetett hitnek szenteli magát..."  (AL-MU'AYYAD ÚJSÁG, EGYIPTOM, 1910. OKTÓBER 16.)

"Whosoever has consorted with Him has seen in Him a man exceedingly well-informed, Whose speech is captivating, Who attracts minds and souls, Who is dedicated to belief in the oneness of mankind..."  (AL-MU'AYYAD NEWSPAPER, EGYPT, 16 OCTOBER 1910)

1844. május 22-én este az emberiség történelmében jelentős pillanat következett be. Az iráni Shiraz városában a Báb egy új vallási ciklus kezdetét hirdette meg a világ számára.

Ugyanezen az estén éjfélkor Teheránban egy csecsemő született. Bahá'u'lláh, saját apja tiszteletére, az újszülött fiát 'Abbásznak nevezte el. Idővel azonban 'Abbás úgy döntött, hogy 'Abdu'l-Bahá-nak, azaz "Bahá szolgájának" nevezi magát, és az emberiséget szolgáló élete révén Bahá'u'lláh tanításainak élő megtestesítőjeként és példaképeként vált ismertté.

A bahá'í írások megerősítik, hogy "'Abdu'l-Bahá személyében az emberi természet és az emberfeletti tudás és tökéletesség összeegyeztethetetlen jellemzői keveredtek és teljes harmóniában voltak.

ʽAbdu'l-Bahá Párizsban tartott beszédei

Ha szeretnéd, ingyenesen le is töltheted a könyvet, vagy olvass itt ... 

https://bahai.hu/abdul-baha-parizsi-beszedek/